فضای ,بلوار

باربدنیوز: 1- تو بلوار مادر مردم افتادن به جون درختها و به هر شکلی که شده اونها رو حذف می کنن. دونمونه رو که خودتون گذاشتید.چنتاشو هم خودم سراغ دارم که جلوی ... فروشی بود.سوپر ... بعد از ...کلا از بیخ زدنش. شن هم ریختن روی پایش.انگار نه انگار درختی بوده. کاش لااقل مثل اون جلوترش فقط یه کمش رو بریده بودن. این یکی کلا حذفش کردن.  

2- مسوءل فضای سبز شهردار و شورای شهر جهرم باید به خاطر حیف و میل کردن فضای سبز و همچنین تلف کردن درآمدهایی که از قضای سبز میشود محاکمه شوند!! شما را به خدا بروید از نخلهای بلوار سپاه و بلوار شهید مصطفی خمینی دیدن کنید با وجودیکه این بی زبانها ثمر و بار سنگینی دارند ولی هیچکدام از آنها نساخته اند !! این خوار کردن نعمت خدا نیست ؟ دو تا دوتا میشود سیزده تا کی به کیه ؟؟؟؟؟؟ البته همه جای شهر همینطور هست. ولی به نخلهای ابو جهل و زینتی در جاهای مختلف شهر خوب می رسند!

     

منبع اصلی مطلب : باربد نیوز
برچسب ها : فضای ,بلوار
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : پیام ارسالی شهروندان دوستدار فضای سبز شهری